(0 item) - €0,00

Jūsu pirkumu grozs ir tukšs.

PRIVĀTUMA POLITIKA

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
 • 1.1. UAB Silver Dream, uzņēmuma Reģ.Nr. 135792314, juridiskā adrese Kęstučio a. 2-3, Ukmergė, turpmāk tekstā saukts “Uzņēmums”, aizsargā un ievēro savu tiešsaistes veikala lietotāju, turpmāk tekstā saukti “Pircējs”, privātumu.
 • 1.2. Privātuma politika ir paredzēta, lai aizsargātu personiskos datus no neautorizētas izmantošanas. Šī Privātuma politika nosaka vispārējus noteikumus, kā tiek iegūti, glabāti un apstrādāti personiski dati, ko snieguši Uzņēmuma Pircēji (t.i., iepērkoties tiešsaistes veikalā www.silverdream.lv).
 • 1.3. Tiks uzskatīts, ka indivīdi, kas aizpilda reģistrācijas formu vai veic pasūtījumu tiešsaistes veikalā www.silverdream.lv un sniedz savus personiskos datus, ir iepazinušies ar šo politiku un piekrīt, ka Uzņēmums izmantos sniegtos datus saskaņā ar šo Privātuma politiku un tās nolūkiem, līdzekļiem un procedūrām, kādas jāievēro saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
2. DATU IEGŪŠANA, GLABĀŠANA UN APSTRĀDE
 • 2.1. Indivīdiem, kas vēlas aizpildīt reģistrācijas formu tiešsaistē, ir jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasta adrese un unikāla parole.
 • 2.2. Reģistrējoties tiek izveidots atsevišķs konts, un Pircējam, kas vēlas iegādāties preci, ir jāsniedz šādi dati: tālruņa numurs un dzīvesvietas un/vai piegādes adrese. Pircējs ir atbildīgs par sniegto datu pareizību.
 • 2.3. Indivīdiem, kas vēlas iegādāties preces „viesa” statusā (neveicot reģistrāciju), ir jānorāda šādi dati: vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs, kā arī dzīvesvietas un/vai piegādes adrese.
 • 2.4. Pircējam jebkurā laikā ir tiesības:
 • 2.4.1. Labot vai pievienot personiskos datus personīgajā kontā. Pircējs ir atbildīgs par laboto/pievienoto datu pareizību.
 • 2.4.2. Sazināties ar Uzņēmumu pa e-pastu [email protected], lai likvidētu personīgo kontu.
 • 2.5. Uzņēmums apliecina, ka visi personiskie dati, ko sniedzis Pircējs, tiks izmantoti vienīgi, lai pilnībā sniegtu pakalpojumus, kas tiek piedāvāti tiešsaistes veikalā www.silverdream.lv. Uzņēmums arī apliecina, ka Pircēja personiskie dati tiks apstrādāti Uzņēmuma darbības un tiešā mārketinga vajadzībām.
 • 2.6. Uzņēmums apņemas neizpaust Pircēja personiskos datus trešajām pusēm, izņemot, ja tam ir piekritis Pircējs, vai ja tas ir saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem vai izpildot instanču pieprasījumu.
 • 2.7. Preču saņemšanas brīdī Pircējs uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu, tādējādi dokumentā uzrādītie personas dati tiks uzrādīti pārdevējam, Latvijas Pasta darbiniekiem vai kurjerdienesta darbiniekiem, kuri tos izmantos vienīgi personas identificēšanas nolūkos.
 • 2.8. Uzņēmuma iekšējie tehnoloģiskie risinājumi nodrošina Pircēja sniegto personisko datu pasargāšanu no jebkādām nelikumīgām darbībām, to nozaudēšanas, neautorizētas izmantošanas un izmaiņām; personisko datu aizsardzības līmenis ir izveidots saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanas prasībām.
3. SĪKDATNES
 • 3.1. Lai Pircējam varētu nodrošināt visus tiešsaistes veikala www.silverdream.lv pakalpojumus, Pircēja datorā vai ierīcē tiks izvietotas sīkdatnes. Uzņēmums iegūto informāciju izmanto, lai identificētu Pircēju kā iepriekšējo tiešsaistes veikala www.silverdream.lv lietotāju, lai saglabātu informāciju par precēm, kādas ir pievienotas iepirkumu groziņam, un iegūtu statistiku par tiešsaistes veikala apmeklējumu.
 • 3.2. Pircējam ir tiesības pārbaudīt informāciju (sīkdatnes), ko Uzņēmums ir noglabājis viņa datorā un dzēst daļu vai visas sīkdatnes. Aizpildot reģistrācijas formu tiešsaistes veikalā www.silverdream.lv, Pircējs piekrīt, ka sīkdatnes, kas minētas šajā Privātuma politikā, tiks saglabātas uz viņa datora (ierīces). Pircējs var atcelt šo vienošanos jebkurā laikā, izmainot interneta pārlūkprogrammas iestatījumus, tomēr šādā gadījumā var vairs nebūt pieejamas dažas tiešsaistes veikala funkcijas.
4. NOBEIGUMA NOSACĪJUMI
 • 4.1. Šī Privātuma politika stājas spēkā 2017. gada 30. martā.
 • 4.2. Uzņēmumam ir tiesības pilnībā vai daļēji mainīt Privātuma politikas nosacījumus. Jebkādi labojumi tiks publicēti un būs publiski pieejami tiešsaistes veikalā www.silverdream.lv. Turpmākā Uzņēmuma tiešsaistes veikala www.silverdream.lv pakalpojumu izmantošana nozīmē piekrišanu šiem noteikumiem. Visas domstarpības un strīdi starp Uzņēmumu un Pircēju tiks risināti pārrunu ceļā. Ja strīdu nav iespējams atrisināt, tas tiks izšķirts Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
 • 4.3. Pircēja jautājumi, komentāri un priekšlikumi jāiesniedz pa e-pastu [email protected]